de therapie

 

Het kan zijn dat je op eigen initiatief in psychotherapie wilt gaan, of dat je dat advies hebt gekregen van je huisarts. Het is niet iets dat je zomaar doet. Psychotherapie vraagt bereidheid om jezelf, je persoon, je gedrag, je gedachten en gevoelens onder de loep te nemen. We gaan er samen naar kijken en mee aan de slag gaan. Dat kost veel energie en tijd, het is een intensieve vorm van hulpverlening. We gaan in verschillende stappen te werk. Tijdens de eerste sessies leren we elkaar kennen en kijken we waar de problemen zich stellen. We proberen een duidelijke doelstelling te formuleren van wat we willen bereiken. We kijken samen naar de moeilijkheden en zoeken naar nieuwe wegen om de problemen aan te pakken. We gaan samen op weg. Therapie is stilstaan bij je gevoelens, bij luisteren naar jezelf en dit is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt soms wat tijd. Het is een leerproces. Het aanleren van nieuwe vaardigheden, verwerven van nieuwe inzichten, openstaan voor alternatieven,.. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving. Een omgeving waarin je jezelf kan zijn, waar je vrij in kan praten. Soms groeien we snel, maar soms heeft het ook iets meer tijd nodig. Alles gaat op jou ritme. Jij staat centraal. Regelmatig staan we even stil bij wat we al bereikt hebben en maken we doelstellingen bij wat we nog willen verwezenlijken. Het uiteindelijke doel van de therapie is dat je zelf leert om om te gaan met je eigen moeilijkheden. Dat je verder kan zonder mijn hulp. Soms is het eerder aangewezen om een ondersteunende theapie op te starten. Tijdens coachende sessies leren we onze eigen mogelijkheden en krachten optimaal te gebruiken zodat we sterker staan om onze dagdagelijks beslommeringen het hoofd te bieden. Mijn voorkeur gaat ernaar om het eerste gesprek bij jou thuis te laten doorgaan. Zo krijg ik een beter zicht op wie jij bent en soms is het eenvoudiger kennis te maken in je eigen vertrouwde omgeving. Maar zie jij het liever anders dan kan dit ook. Therapie op jou maat dat is waar ik veel belang aan hecht. Na elk gesprek bepalen we samen waar de volgende sessie zal plaatsvinden.